Skip to main content

Sæt kursen for din virksomhed

Har du oplevet at blive frustreret over de beslutninger som din ledelse træffer? Synes du, at dine kolleger burde have mere indflydelse på virksomhedens fremtidsplaner? Så kan du blive valgt ind som medarbejderrepræsentant i virksomhedens bestyrelse.

Tilgængelige kurser

Aktuelt: Kommende kurser

Der kommer løbende nye kurser til om emnet og længere nede kan du finde en fyldestgørende liste over alle annoncerede kurser.

Herunder ses de to næstkommende kurser, hvor der stadig er ledige pladser.

Bæredygtighed og ESG for MAB

Middelfart
Dato: 28.10.2024 10:00

Bestyrelseskonference

Helsingør
Dato: 13.11.2024 12:00

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Vær med til at sætte kursen for din virksomhed

Har du oplevet at blive frustreret over de beslutninger som din ledelse træffer? Synes du, at dine kolleger burde have mere indflydelse på virksomhedens fremtidsplaner? Så kan du blive valgt ind som medarbejderrepræsentant i virksomhedens bestyrelse.

Bestyrelsen lægger den overordnede strategi for din virksomhed. Den diskuterer spørgsmål som, hvilke investeringer vil vi gerne foretage, skal vi opkøbe nye virksomheder eller frasælge, hvor skal virksomheden vækste i fremtiden, hvilken direktør vi vil have og hvordan skal forholdet til vores omverden se ud?

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem bidrager du til disse diskussioner og er med til at varetage virksomhedens interesser. Det gør du ud fra et unikt kendskab til virksomhedens indre liv. Bestyrelsen har som regel bestyrelsesmedlemmer med juridiske, økonomiske eller branchemæssige kompetencer. Men som medarbejdervalgt ved du, hvordan produktionen foregår, hvad kolleger og kunder efterspørger og hvordan ledelsen fungerer i dagligdagen. Du kan derfor bidrage med ny og værdifuld viden til bestyrelsens arbejde og du er med til at præge de overordnede beslutninger der hvor de bliver truffet.

Hvordan får I en repræsentant i bestyrelsen?

Alle aktie- og anpartsselskaber, der har haft over 35 medarbejdere i de sidste tre år, har ret til at vælge en medarbejderrepræsentant ind i bestyrelsen. Det kræver, at medarbejderne beder om det. Typisk er det medarbejderne i SU, der anmoder ledelsen om at nedsætte et valgudvalg, som herefter afholder en ”ja/nej”-afstemning bandt medarbejderne. Bliver resultatet af den afstemning et ja, afholdes selve valget til bestyrelsen blandt medarbejderne. Alle medarbejdere, som ikke er en del af den øverste ledelse, kan stille op.

Som tillidsrepræsentant er det at sidde i bestyrelsen en unik chance for at få mere indsigt i virksomheden. Tillidsrepræsentanten kender samtidig hele virksomheden og kan bringe den viden med ind i bestyrelsen. Vil du gerne have sat gang i valgprocessen, kan du få hjælp fra dit kartel eller din fagforening.

Download brochure

Download vores brochure om
MABkurser – 2023

Download brochure

Download vores brochure om
MABkurser – 2024

Hvad kræver det at være medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem?

Som medlem af bestyrelsen indgår du på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer. Du har samme ansvar, pligter og rettigheder. Modtager de andre bestyrelsesmedlemmer honorar for bestyrelsesarbejdet, gør du det også. Du har tavshedspligt ligesom de andre bestyrelsesmedlemmer.

Som medarbejdervalgt er det vigtigt, at du ved hvad der rører sig i alle dele af virksomheden. Du skal derfor have løbende kontakt til de andre tillidsvalgte, så du kan bringe viden fra alle dine kolleger med ind i bestyrelsen. Det er også vigtigt, at du har forståelse for virksomhedsøkonomi og regnskaber. Du skal sætte dig ind i relevant lovgivning. Og ikke mindst er det vigtigt, at du tør stille spørgsmål og bidrage til bestyrelsens diskussioner. Du skal turde stole på, at den viden du kommer med som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er vigtig for bestyrelsen.

Du kan få hjælp til dette og meget mere på Konventums grunduddannelse for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

En hurtig intro til Mabkurser

Kurser: Mabkurser

Her finder du vores aktuelle udbud af Mabkurser

Sæt rammerne for den perfekte læring

Konventum Uddannelse er en del af Konferencecenteret Konventum. På dette smukke sted, som er bygget til undervisning og læring, arbejder vi med at udvikle og afholde kurser, seminarer og konferencer. Det gør vi primært for tillidsvalgte, undervisere og andre i fagbevægelsen. Vores undervisere er højt kvalificerede og eksperter i at gøre kompliceret stof tilgængeligt for alle. Og vi vægter at være tidssvarende samt have en høj kvalitet indenfor pædagogik og didaktik.

Når du er på kursus hos os, vil du opleve:

  • At det giver mening.
  • At du bliver inddraget og bidrager med din viden og dine erfaringer, så du kan se meningen med kurset.
  • At kompliceret stof gøres let forståeligt – og kobles til din hverdag og dine arbejdsopgaver.
  • At det kan bruges til noget.
  • At du kan bruge, det du har lært på vores kursus, når du er tilbage på din arbejdsplads.
  • At man kan lære af hinanden.
  • At videndeling og erfaringsudveksling på tværs – også er en måde at lære på.

Vi eksperimenterer med læringsformerne. For tiden er vi i gang med at udvikle mikrolæring og udvikle vores kurser i en mere blended learning retning. Og i vores Digital læring lab mødes voksenundervisere for at udveksle erfaringer og udvikle ideer og materialer til onlineundervisning, virtuelle møder, e-læring, blended læring og meget mere.

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information om Mabkurser?

Send os en besked via kontaktformularen eller på mail: kursus@konventum.dk, eller ring til os på:

+45 4928 0928

 

Vi ser frem til at høre fra dig


    Erling Jensens Vej 1 •  DK – 3000 Helsingør  •  Tlf. 49 28 09 00 •  CVRnr. 31 16 36 33